Animalfood
Upozornenie Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK
Telefónny kontakt +421 34 622 8021
Po - Pia: 8:30 - 17:00

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov") a Európskou legislatívou.

Získanie osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Účel spracúvania, doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje od Vás získavame za účelom uzavretia zmluvného vzťahu, akým je predaj tovaru a služieb poskytovaných našou spoločnosťou. Ak sa jedná o platbu cez elektronickú pokladnicu (teda na pokladničný doklad), žiadne Vaše osobné údaje nepotrebujeme. Ak však chcete tovar a služby zakúpiť na faktúru alebo prostredníctvom nášho internetového obchodu požadujeme od Vás bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne bankový účet. Tieto údaje máme evidované v účtovníckom systéme podľa príslušných zákonov 10 rokov. Ak nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môžete tovar a služby zaplatiť len hotovosťou.

Niektoré priestory tiež monitorujeme pomocou kamerového systému. Prístup k nemu majú len oprávnené osoby, záznam sa uchováva 15 dní a nepoužívame žiadne formy profilovania alebo rozpoznávania. Cieľom je hlavne ochrana nášho majetku a bezpečnosť osôb.

Vaše práva:

Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať.

  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a získania ich výpisu.
  • Právo na opravu a správnosť údajov. Vaše údaje radi opravíme a aktualizujeme.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Právo podať námietku proti spracúvaniu.
  • Právo na prenos osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ako môžete uplatniť svoje práva:

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v prevádzke u prevádzkovateľa internetového obchodu – ANIMAL FOOD s.r.o., Vrádište 159, 908 49 Vrádište
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu: ANIMAL FOOD s.r.o., Vrádište 148, 908 49 Vrádište
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: animalfood.info@gmail.com

Dôležité upozornenia:

  1. Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.
  2. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame aizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľ: ANIMAL FOOD s.r.o., sídlo : Vrádište 148, 908 49 Vrádište, IČO: 47 562 137, vložka číslo 33793/T , tel: +421 34 622 8021

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na poštovú adresu alebo elektronicky na e-mail: animalfood.info@gmail.com